O SPOLEČNOSTI

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem O SPOLEČNOSTI

Základní údaje
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava- Moravská Ostrava

Datová schránka jg8t4zb
Profil zadavatele

IČ: 47151595
DIČ: CZ47151595
Spisová značka Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 515 dnem 1. 10. 1992
Základní kapitál: 91 mil. Kč

Statutární orgány

Orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. Jediný vlastník je Statutární město Ostrava. Vykonává působnost valné hromady, rozhoduje samostatně o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina. Statutárním a výkonným orgánem je tříčlenné představenstvo volené dozorčí radou na čtyřleté funkční období ve složení předseda, místopředseda, člen.

Dozorčí rada

Mgr. Marcela Mrózková Heříková, předseda
Mgr. Hana Strádalová
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D., místopředseda
Eliška Konieczná
Petr Timčák

Představenstvo a výkonné vedení akciové společnosti
Mgr. Jan Žemla, předseda představenstva
Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva
Mgr. Petra Javůrková, člen představenstva
Ing. Radmila Plačková, vedoucí ekonomického úseku
Ing. Taťána Strakošová, vedoucí programového úseku
Bc. Ivana Kavalová, vedoucí obchodního úseku
Miloslav Rásocha, vedoucí správy budov