PŘIHLÁŠKA – Skupina B – 5 představení

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PŘIHLÁŠKA – Skupina B – 5 představení


Přihláška – objednávka 
SKUPINA B

Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mail:

Telefon:

Organizace:
Kontaktní osoba:
Fakturační adresa:
Ič:

Byl/a jsem předplatitelem divadelního předplatného v roce 2017/2018 na tato místa:

Řada:
Sedadlo:

 

Objednávám počet sedadel:

Přízemí

 
 ks   1.- 10. řada 1 755 Kč
 ks   11.- 13. řada 1 530 Kč
 ks   14.- 15. řada 1 305 Kč

Balkón

 
ks   1.- 3. řada 1 755 Kč
ks   4.- 5. řada 1 530 Kč
ks   6.- 7. řada 1 305 Kč

Galerie

 
ks   1. řada 1 150 Kč
ks   2.- 3. řada 790 Kč

Poznámka:

 ANTISPAM1


(c) www.dkmoas.cz

Poučení o zasílání nabídek e-mailem
Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti.
Udělením souhlasu se zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše.
Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.
Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu info@dkv.cz.
Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů e-mailem. Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit prostřednictvím emailu na adresu info@dkv.cz.
Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.