VÝSLEDKY soutěže XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝSLEDKY soutěže XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017

P R O T O K O L

XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017
Dům kultury města Ostravy, a.s.

2. – 3. června 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Do soutěže se přihlásilo 8 dechových orchestrů z České republiky, Chorvatska a Lotyšska. Soutěž byla vypsána ve třech třídách.

Povinné skladby:
pro střední třídu – Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero
pro vyšší třídu – Juraj Filas – Ohnivý anděl
pro nejvyšší třídu – Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko
Májovák Karviná
Velký dechový orchestr města Zlína
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Václav BLAHUNEK předseda CZ
Marek PRÁŠIL člen CZ
Aleš PODAŘIL člen CZ
Adam HUDEC člen SK
Otto M. SCHWARZ člen A
Václav HLAVÁČEK tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

zlaté pásmo Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují 80,8 bodů vítěz třídy
stříbrné pásmo Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice 73,3 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním Dechový orchestr mladých Krnov 92,6 bodů vítěz třídy
zlaté pásmo Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava 84,4 bodů
stříbrné pásmo Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko 76,8 bodů

Nejvyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko 95,4 bodů vítěz třídy
Májovák Karviná 94,3 bodů
zlaté pásmo Velký dechový orchestr města Zlína 84,2 bodů

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2017:
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
za nejlepší interpretaci povinné skladby Juraj Filas – Ohnivý anděl Dechový orchestr mladých Krnov
za nejlepší interpretaci povinné skladby Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

za dirigentský výkon: Ondřej Packan – Májovák Karviná

zvláštní cenu poroty za dramatirgii soutěžního programu dechovému orchestru Májovák Karviná

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 3. června 2017

Václav Blahunek v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty