VÝSLEDKY soutěže XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2019

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem VÝSLEDKY soutěže XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2019
P R O T O K O L

XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2019
Dům kultury města Ostravy, a.s.

31. 5. – 1. 6. 2019

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury České republiky, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA
a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. Do soutěže se přihlásilo sedm dechových orchestrů z České republiky a jeden orchestr z Polska.

Soutěž byla vypsána ve třech třídách.
Povinné skladby:

pro střední třídu: John Higgins – Celtic Ritual
pro vyšší třídu: Zdeněk Lukáš – Slavnostní hudba pro Prahu
pro nejvyšší třídu: Evžen Zámečník – Lašské slunce

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Městský orchestr mladých Dolní Benešov
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov
St. Joseph Concert Band from Opole – Szczepanowice – Polsko
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
KUFR – Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech
Harmonie Šternberk

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Jaroslav ŠÍP – předseda CZ
Aleš PODAŘIL – člen CZ
Adam HUDEC – člen SK
Václav HLAVÁČEK – tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

zlaté pásmo
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc – 81,3 bodů vítěz třídy

stříbrné pásmo
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín – 78,7 bodů
Městský orchestr mladých Dolní Benešov – 75,7 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov – 85,3 bodů vítěz třídy
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava – 84,6 bodů
St. Joseph Concert Band from Opole – Szczepanowice – Polsko – 81,6 bodů

Nejvyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním
Harmonie Šternberk – 96,0 bodů, vítěz třídy

bronzové pásmo
KUFR – Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky Klatovy – 62,6 bodů

Absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2019:
Harmonie Šternberk – Česká republika

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby John Higgins – Celtic Ritual
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

za nejlepší interpretaci povinné skladby
Zdeněk Lukáš – Slavnostní hudba pro Prahu
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

za nejlepší interpretaci povinné skladby
Evžen Zámečník – Lašské slunce
Harmonie Šternberk

za dirigentský výkon
Petr Ciba – Harmonie Šternberk

za dramaturgii soutěžního programu
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 1. června 2019

Jaroslav Šíp v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty