Pronájem prostor

Pronájem prostor v DKMO a.s.

Obrázek ve vysokém rozlišení – strana 1 Obrázek ve vysokém rozlišení – strana 2


Dům kultury města Ostravy a.s.
ul. 28.října 124/2556
709 24 Ostrava 

Vám nabízí své prostory k využití pro nejrůznější účely. Naše zařízení má dlouholeté zkušenosti s pořádáním výstav, koncertů, plesů, módních přehlídek, divadel, tanečních, konferencí, sjezdů, promocí, školení, seminářů a prezentací firem.
Tyto akce se konají v těchto prostorech: společenský sál, přísálí, divadelní sál, reprezentační salónek, kino, výstavní síň, klubovny a učebny.

Společenský sál
Společenský sál patří k největším sálům v Ostravě, je hojně využíván Janáčkovou filharmonií Ostrava.
Kapacita sálu je 1.000 míst k stání, 780 míst k sezení, 416 míst při plesovém uspořádání, 500 míst při konferenčním uspořádání.
Sál je možné ozvučit, lze využít přehrávací a záznamovou techniku, zpětnou i přední projekci obrazu z počítače, videa a kamery na plátno 3 x 4 metry pomocí dataprojektoru. K vybavení sálu patří světla scénická a světla řízená počítačem. Při módních přehlídkách je možno využít mola o rozměrech 4 x 4 m, 6 x 4 m, 8 x 4 m a 10 x 4 m.

společenský sál – taneční soutěže 629 míst
společenský sál – estráda
společenský sál – módní přhlídka (molo 6x4m)
společenský sál – módní přhlídka (molo 8x4m)
společenský sál – módní přhlídka (molo 10x4m)
společenský sál – plesové uspořádání 374+44 míst
společenský sál – plesové uspořádání 416+44 míst
společenský sál – maximální koncertní uspořádání
společenský sál – koncertní uspořádání 726 míst
společenský sál – komorní koncerty JFO
společenský sál – koncertní sál JFO skupina A,AR
společenský sál – závěrečná taneční kurz
společenský sál – módní přehlídka
společenský sál – školní uspořádání 286 míst
společenský sál – školní uspořádání 373 míst

 


Přísálí
Kapacita sálu je 200 míst k sezení, 130 při plesovém uspořádánía 162 – 230 max. míst při konferenčním uspořádání, 156 míst při školním uspořádání.
Sál je možné ozvučit.

přísálí – uspořádání s tanečním parketem (64 míst)
přísálí – stolové uspořádání (130 míst)


Divadelní sál

Kapacita divadla je 576 míst. K divadelnímu zázemí patří také sedm šaten. Divadelní sál je vybaven scénickými světly a zvukovou aparaturou.

číslovací plán
plán – divadlo rozměry

 


Reprezentační salónek
Reprezentační místnost vybavená malým barem a jednacím stolem pro 15 osob.


Kino ART / videokino
Místnost s kapacitou 115 míst s možností využití velkoplošného videa, projekce filmů, projekce z DVD, PC, diaprojekce a ozvučení.Tento prostor je nově zrekostruován (září 2004). Kino ART je vhodné i jako školící a konferenční místnost. Pohodlné sedadla jsou vybavena pultíkem pro psaní poznámek.

číslovací plán kin


Galérie
Výstavní síň má rozměry 17 x 4,5 m.


Klubovny
Klubovny mají průměrnou kapacitu 40 míst.

 

 


Učebny
Pět místností s kapacitou od 20 do 50 míst. Učebny umožňují využití techniky v rámci výuky. Každá učebna je vybavena školní tabulí, zabudovanou televizí, videem a magnetofony.

 

 

 

 


Vestibul
vstupní prostor do budovy. Po obou stranách vestibulu jsou umístěny šatny pro návštěvníky kulturního domu. Volný prostor uprostřed se využívá k výstavám, ale také k netradičním módním přehlídkám, společenským akcím, nebo k prezentacím firem.

schéma vestibulDům kultury města Ostravy nabízí kompletní servis při zajištění všech akcí, včetně programu a propagace. V objektu se nachází také restaurace.
Ve prospěch našeho zařízení hovoří i jeho výhodná poloha v centru města, snadná dostupnost městskou hromadnou dopravou .

Informace:
Tel.: +420 597 489 256
nebo kl. 257; 258; + 420 605 227 139
E-mail: kavalova@dkv.cz nebo pospisilova@dkv.cz.