XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019

VÝSLEDKY soutěže XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2019

P R O T O K O L

XIX. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2019
Dům kultury města Ostravy, a.s.

31. 5. – 1. 6. 2019

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury České republiky, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA
a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. Do soutěže se přihlásilo sedm dechových orchestrů z České republiky a jeden orchestr z Polska.

Soutěž byla vypsána ve třech třídách.
Povinné skladby:

pro střední třídu: John Higgins – Celtic Ritual
pro vyšší třídu: Zdeněk Lukáš – Slavnostní hudba pro Prahu
pro nejvyšší třídu: Evžen Zámečník – Lašské slunce

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Městský orchestr mladých Dolní Benešov
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov
St. Joseph Concert Band from Opole – Szczepanowice – Polsko
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
KUFR – Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech
Harmonie Šternberk

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Jaroslav ŠÍP – předseda CZ
Aleš PODAŘIL – člen CZ
Adam HUDEC – člen SK
Václav HLAVÁČEK – tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

zlaté pásmo
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc – 81,3 bodů vítěz třídy

stříbrné pásmo
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín – 78,7 bodů
Městský orchestr mladých Dolní Benešov – 75,7 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov – 85,3 bodů vítěz třídy
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava – 84,6 bodů
St. Joseph Concert Band from Opole – Szczepanowice – Polsko – 81,6 bodů

Nejvyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním
Harmonie Šternberk – 96,0 bodů, vítěz třídy

bronzové pásmo
KUFR – Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky Klatovy – 62,6 bodů

Absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2019:
Harmonie Šternberk – Česká republika

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby John Higgins – Celtic Ritual
Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc

za nejlepší interpretaci povinné skladby
Zdeněk Lukáš – Slavnostní hudba pro Prahu
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

za nejlepší interpretaci povinné skladby
Evžen Zámečník – Lašské slunce
Harmonie Šternberk

za dirigentský výkon
Petr Ciba – Harmonie Šternberk

za dramaturgii soutěžního programu
Sdružení dechového orchestru mladých Zlín

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 1. června 2019

Jaroslav Šíp v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty

XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019 ve fotografiích

Městský orchestr mladých Dolní Benešov Sdružení dechového orchestru mladých Zlín Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov Orchestr farnosti sv. Josefa v Opoli – Szczepanowice (Polsko) Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
KUFR – Dechový orchestr mladých ZUŠ Josefa Kličky – Klatovy Harmonie Šternberk Orchestr VŠB – Technické univerzity Ostrava

31. 5. – 1. 6. 19 XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019


XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019

31. 5. – 1. 6. 2019 v Domě kultury města Ostravy, a.s., Ostrava, ČR
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.
Záštita: doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD., ministr kultury České republiky

Soutěžní skladby:
Nejvyšší třída: Evžen Zámečník – Lašské slunce
Vyšší třída: Zdeněk Lukáš – Festive Music of Prague
Střední třída: John Higgins – Celtic Ritual

Kontaktní adresa:
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava
Česká republika

Telefon: (+420) 597 489 111; 265; 296

E-mail:
Mgr. Markéta Haničáková Ph.D.:
hanicakova@jfo.cz

Ing. Taťána Strakošová:
strakosova@dkv.cz

www.dkmoas.cz

Vstupenky na oba soutěžní dny vč. Slavnostního koncertu lze zakoupit on-line REZERVACE VSTUPENEK nebo v pokladně DKMO.

Program soutěže

Pátek 31. 5. 2019
střední třída
18.00 – Městský orchestr mladých Dolní Benešov
18.40 – Sdružení dechového orchestru mladých Zlín

Sobota 1. 6. 2019
střední třída
10.00 – Dechový orchestr ZUŠ Iši Krejčího – Olomouc

vyšší třída

10.40 – Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov
11.25 – St. Joseph Concert Band from Opole – Szczepanowice – Polsko
12.10 – Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

13.00 – 13.40 PAUZA

nejvyšší třída
13.40 – Dechový orchestr KuFr – Klatovy
14.30 – Harmonie Šternberk

15.15. – 16.00 PŘESTÁVKA

16.00 – workshop dirigentů soutěžících orchestrů s porotou
17.30 – 18.15 Slavnostní koncert Dechového orchestru Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
18.30 – 19.45 – vyhlášení výsledků

—————————————————————–

Hudební nástroje MARIAŠ ve spolupráci s německou firmou Musik Meyer vás srdečně zvou na výstavu hudebních nástrojů v galerii Domu kultury, která proběhne v pátek a v sobotu v průběhu soutěže.

Výstava hudebních nástrojů

31. 5. – 1. 6. 19 XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019 SOUTĚŽNÍ ŘÁD


XIX. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2019

31. 5. – 1. 6. 2019 v Domě kultury města Ostravy, a.s., Ostrava, ČR
Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.
Záštita: doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD., ministr kultury České republiky

Soutěžní řád
I. Základní údaje
Z pověření Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.

II. Termín konání
31. 5. – 1. 6. 2019

III. Podmínky soutěže
1. Soutěž je vypsána pro koncertní kategorii dechových orchestrů typu harmonie v následujících třídách:
střední třída,
vyšší třída,
nejvyšší třída.
2. Soutěže se mohou zúčastnit orchestry, které odpovídají běžnému mezinárodnímu standardu bez omezení věku, minimálně 45, maximálně 85 hudebníků.
3. Délka vystoupení pro orchestry střední třídy je stanovena na 35 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 25 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Délka vystoupení pro orchestry vyšší třídy je stanovena na 40 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 30 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Délka vystoupení pro orchestry nejvyšší třídy je stanovena na 45 minut, které obsahují maximálně 10 minut pódiovou zkoušku v sále (nemá vliv na hodnocení poroty) a 35 minut časového limitu na přednesení soutěžního programu (povinná skladba a další skladby odpovídající třídě dle vlastního výběru). Celkový limit zahrnuje i příchod a odchod orchestru.
Nedodržení časového limitu bude mít za následek snížení počtu bodů.
4. V soutěžním programu nesmí být zpívaný repertoár a skladby pro sólové nástroje.

IV. Termíny soutěže

1. Přihlášky do soutěže je možné podat nejpozději do 15. února 2019.
2. Povinné skladby:
střední třída: John Higgins – Celtic Ritual (Published by Hal Leonard),
vyšší třída: Zdeněk Lukáš – Festive Music of Prague (Rundel),
nejvyšší třída: Evžen Zámečník – Lašské slunce (Rundel) .
Povinné skladby zajistí soutěžícím bezúplatně pořadatel.
Součástí soutěže budou i semináře dirigentů s mezinárodní odbornou porotou.
3. Přihlášené orchestry zašlou svůj soutěžní program organizačnímu výboru nejpozději do 28. února 2019 společně se stručnými údaji o orchestru a dirigentovi, fotografie orchestru minimálně 300 pixelů. Předložené pořadí soutěžních skladeb nemůže být dodatečně měněno.
4. Zúčastněné orchestry zašlou organizačnímu výboru partitury (řídící hlasy) svých soutěžních skladeb (kromě skladby povinné) v pěti kopiích do 28. února 2019.
5. Pořadí soutěžních vystoupení orchestrů je v kompetenci pořadatele, informaci o rozlosování soutěže obdrží každý orchestr do 12. května 2019.

V. Hodnocení soutěže
1. Výkony v soutěži bude hodnotit mezinárodní porota, složená z předních odborníků na dechovou hudbu, jmenovaná NIPOS-ARTAMA Praha.
2. Odborná porota bude hodnotit povinnou skladbu a volitelný program zvlášť, každé dle stanovených kritérií. Výsledný bodový zisk orchestru bude dán průměrem obou hodnocení. Volitelné skladby budou svým stupněm obtížnosti odpovídat dané soutěžní kategorii (třídě).
3. Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzují následující kritéria:
ladění,
kvalita tónu a zvuku,
frázování a artikulace,
technické provedení,
rytmické provedení/souhra,
dynamika a vyrovnanost zvuku,
prožití (procítění) stylu/interpretace,
tempo,
volba repertoáru s ohledem na vyspělost orchestru a zařazení do soutěžní třídy,
celkový dojem.
4. Výsledky soutěže sdělí porota po soutěži. Orchestr obdrží od jednotlivých porotců písemné stanovisko ve formě hodnotitelského listu. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.
5. V soutěži se udělují tyto ceny:
vítěz třídy,
za provedení povinné skladby,
za dirigentský výkon,
absolutní vítěz soutěže.
6. Pokud jsou ve třídě méně než 2 orchestry, nemůže být udělena cena „vítěz třídy“.
7. Cenu pro absolutního vítěze získává orchestr, který dosáhl nejvyšší počet bodů bez omezení třídy.
8. Bodům jsou přiděleny následující přívlastky:
výborný 90,01 – 100 bodů,
velmi dobrý 80,01 – 90 bodů,
dobrý 70,01 – 80 bodů,
uspokojivý 60,01 – 70 bodů,
zúčastnil se 60,00 bodů.
Na základě obdržených bodů jsou orchestry zařazeny do pásem:
bronzové pásmo 60,00 – 69,99 bodů,
stříbrné pásmo 70,00 – 79,99 bodů,
zlaté pásmo 80,00 – 89,99 bodů,
zlaté pásmo s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů.

VI. Ostatní
Pořadatel zajistí orchestru pro soutěžní vystoupení dirigentský pult, notové pulty a bicí nástroje, které jsou uvedeny v partiturách povinných skladeb.

VII. Další podmínky soutěže
1. Během soutěže jsou všechny orchestry plně k dispozici organizačnímu výboru a nemohou se samostatně zavazovat k jiným vystoupením. Případné natáčení soutěžních vystoupení Českým rozhlasem nebo Českou televizí nezakládá nárok na honorář.
2. Mezinárodní soutěž začíná 31. května a končí 1. června 2019.
3. K organizaci a průběhu soutěže jsou vydány:
samostatné organizační pokyny,
dohoda o účasti (na základě písemné přihlášky),
partitura povinné skladby + orchestrální hlasy.
4. Veškerou korespondenci týkající se organizace mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů vede pořadatel, organizační výbor a jeho sekretariát.


Kontaktní adresa:
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava
Česká republika

Telefon: (+420) 597 489 111; 265; 296

E-mail:
Mgr. Markéta Haničáková Ph.D.:
hanicakova@jfo.cz

Ing. Taťána Strakošová:
strakosova@dkv.cz

www.dkmoas.cz

Soutěž je podpořena dotací z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky.

VÝSLEDKY soutěže XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017

P R O T O K O L

XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017
Dům kultury města Ostravy, a.s.

2. – 3. června 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Do soutěže se přihlásilo 8 dechových orchestrů z České republiky, Chorvatska a Lotyšska. Soutěž byla vypsána ve třech třídách.

Povinné skladby:
pro střední třídu – Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero
pro vyšší třídu – Juraj Filas – Ohnivý anděl
pro nejvyšší třídu – Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko
Májovák Karviná
Velký dechový orchestr města Zlína
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Václav BLAHUNEK předseda CZ
Marek PRÁŠIL člen CZ
Aleš PODAŘIL člen CZ
Adam HUDEC člen SK
Otto M. SCHWARZ člen A
Václav HLAVÁČEK tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

zlaté pásmo Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují 80,8 bodů vítěz třídy
stříbrné pásmo Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice 73,3 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním Dechový orchestr mladých Krnov 92,6 bodů vítěz třídy
zlaté pásmo Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava 84,4 bodů
stříbrné pásmo Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko 76,8 bodů

Nejvyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko 95,4 bodů vítěz třídy
Májovák Karviná 94,3 bodů
zlaté pásmo Velký dechový orchestr města Zlína 84,2 bodů

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2017:
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
za nejlepší interpretaci povinné skladby Juraj Filas – Ohnivý anděl Dechový orchestr mladých Krnov
za nejlepší interpretaci povinné skladby Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

za dirigentský výkon: Ondřej Packan – Májovák Karviná

zvláštní cenu poroty za dramatirgii soutěžního programu dechovému orchestru Májovák Karviná

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 3. června 2017

Václav Blahunek v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty

XVIII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 ve fotografiích

Dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují * Vítěz střední třídy
Dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov * Vítěz vyšší třídy 
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

 

Dechový orchestr Limena Glazba Dekanovec Hvarska
Dechový orchestr Májovák Karviná * Zvláštní uznání za nejlepší dramaturgii
Dechový orchestr města Zlín
The University of Latvia Wind Band * Vítěz nejvyšší třídy
 

5. – 6. 6. 15 XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015 výsledky soutěže

XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2015
5. – 6. června 2015 v Domě kultury města Ostravy, a.s., Ostrava, ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo kultury České republiky, Praha
Pořadatel: NIPOS ARTAMA Praha a Dům kultury města Ostravy, a.s.
Záštita: ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman
1. náměstek primátora statutárního města Ostravy Ing. Lumír Palyza


P R O T O K O L

XVII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2015
Dům kultury města Ostravy, a.s.
5. – 6. června 2015

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a statutárního města Ostravy. Do soutěže se přihlásilo 11 dechových orchestrů z České republiky, Slovinska a Francie.

Soutěž byla vypsána ve třech třídách.
Povinné skladby: pro střední třídu – Vladimír Studnička – Ondrášův tanec
pro vyšší třídu – Jaroslav Šíp – Prelude
pro nejvyšší třídu – Klement Slavický – Moravská taneční fantasie 3. věta

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Dechový orchestr Dolní Benešov
Dechový orchestr mladých Zlín
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Harmonie Universitaire de I´INSA de Lyon – Francie
Dechový orchestr Ostrava při VŠB – TU Ostrava
Dechový orchestr mladých Jistebník
Pihalni Orkester Vogrsko – Volčja Draga – Slovinsko
Dechový orchestr mladých Příbor
Dechový orchestr mladých Krnov
Májovák Karviná
Harmonie Šternberk

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Jaroslav ŠÍP předseda CZ
Marek PRÁŠIL člen CZ
Aleš PODAŘIL člen CZ
Adam HUDEC člen SK
Otto M. SCHWARZ člen A
Václav HLAVÁČEK tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle hodnotících tabulek CISM. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:

Střední třída:
zlaté pásmo
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava 86,4 bodů vítěz třídy

stříbrné pásmo
Dechový orchestr Dolní Benešov 73,6 bodů
Dechový orchestr mladých Zlín 72,8 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním
Harmonie Universitaire de I´INSA de Lyon – Francie 90,4 bodů vítěz třídy
Dechový orchestr mladých Krnov 90.2 bodů

stříbrné pásmo
Pihalni Orkester Vogrsko – Volčja Draga – Slovinsko 79,8 bodů
Dechový orchestr Ostrava při VŠB – TU Ostrava 77,4 bodů
Dechový orchestr mladých Jistebník 76,8 bodů

Nejvyšší třída
zlaté pásmo s vyznamenáním
Harmonie Šternberk 92,4 bodů vítěz třídy
Májovák Karviná 92,0 bodů

zlaté pásmo
Dechový orchestr mladých Příbor 88,4 bodů

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2015:
Harmonie Šternberk

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby Vladimír Studnička – Ondrášův tanec
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

za nejlepší interpretaci povinné skladby Jaroslav Šíp – Prelude
Dechový orchestr mladých Krnov

za nejlepší interpretaci povinné skladby Klement Slavický – Moravská taneční fantasie 3. věta
Májovák Karviná

za nejlepší dirigentský výkon:
Mehdi Lougra da – Harmonie Universitaire de I´INSA de Lyon – Francie

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 6. června 2015

XVII. Mezinárodní soutěž velkých dechvoých orchestrů Ostrava 2015 ve fotografiích

Dechový orchestr Dolní Benešov

Dechový orchestr Zlín Dechový orchestr TUTTI Jihlava * Vítěz střední třídy

Dechový orchestr Lyon Francie * Vítěz vyšší třídy * Nejlepší dirigentský výkon

Dechový orchestr VŠB TU Ostrava
Dechový orchestr mladých Jistebník

Dechový orchestr Vogrsko Slovinsko

Dechový orchestr Krnov
Dechový orchestr Májovák
 

Dechový orchestr ZUŠ Příbor

Harmonie Šternberk * Absolutní vítěz * Vítěz nejvyšší třídy