XVIII. MSVDO 2017

VÝSLEDKY soutěže XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017

P R O T O K O L

XVIII. Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2017
Dům kultury města Ostravy, a.s.

2. – 3. června 2017

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA a Dům kultury města Ostravy a.s. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana. Do soutěže se přihlásilo 8 dechových orchestrů z České republiky, Chorvatska a Lotyšska. Soutěž byla vypsána ve třech třídách.

Povinné skladby:
pro střední třídu – Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero
pro vyšší třídu – Juraj Filas – Ohnivý anděl
pro nejvyšší třídu – Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava
Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko
Májovák Karviná
Velký dechový orchestr města Zlína
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Jmenovaná mezinárodní odborná porota pracovala ve složení:
Václav BLAHUNEK předseda CZ
Marek PRÁŠIL člen CZ
Aleš PODAŘIL člen CZ
Adam HUDEC člen SK
Otto M. SCHWARZ člen A
Václav HLAVÁČEK tajemník CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kriterií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:
a) zlatého pásma s vyznamenáním 90,00 – 100 bodů
b) zlatého pásma 80,00 – 89,99 bodů
c) stříbrného pásma 70,00 – 79,99 bodů
d) bronzového pásma 60,00 – 69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla mezinárodní odborná porota o tomto pořadí:
Střední třída:

zlaté pásmo Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují 80,8 bodů vítěz třídy
stříbrné pásmo Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice 73,3 bodů

Vyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním Dechový orchestr mladých Krnov 92,6 bodů vítěz třídy
zlaté pásmo Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava 84,4 bodů
stříbrné pásmo Limena Glazba Dekanovec – Chorvatsko 76,8 bodů

Nejvyšší třída:
zlaté pásmo s vyznamenáním The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko 95,4 bodů vítěz třídy
Májovák Karviná 94,3 bodů
zlaté pásmo Velký dechový orchestr města Zlína 84,2 bodů

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2017:
The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

Dále mezinárodní odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:
za nejlepší interpretaci povinné skladby Mojmír Bártek – Frýdlantské bolero Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují
za nejlepší interpretaci povinné skladby Juraj Filas – Ohnivý anděl Dechový orchestr mladých Krnov
za nejlepší interpretaci povinné skladby Pavel Staněk – Frýdlantská suita – Čtyři parafráze na české lidové písně The University of Latvia Wind Band – Lotyšsko

za dirigentský výkon: Ondřej Packan – Májovák Karviná

zvláštní cenu poroty za dramatirgii soutěžního programu dechovému orchestru Májovák Karviná

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 3. června 2017

Václav Blahunek v. r.
předseda mezinárodní odborné poroty

XVIII. Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů Ostrava 2017 ve fotografiích

Dechový orchestr ZUŠ Police nad Metují * Vítěz střední třídy
Dechový orchestr ZUŠ Dačice
Dechový orchestr mladých Krnov * Vítěz vyšší třídy 
Dechový orchestr TUTTI ZUŠ Jihlava

 

Dechový orchestr Limena Glazba Dekanovec Hvarska
Dechový orchestr Májovák Karviná * Zvláštní uznání za nejlepší dramaturgii
Dechový orchestr města Zlín
The University of Latvia Wind Band * Vítěz nejvyšší třídy