O společnosti

O SPOLEČNOSTI

Základní údaje
Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava- Moravská Ostrava

Datová schránka jg8t4zb
Profil zadavatele

IČ: 47151595
DIČ: CZ47151595
Spisová značka Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 515 dnem 1. 10. 1992
Základní kapitál: 91 mil. Kč

Statutární orgány

Orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. Jediný vlastník je Statutární město Ostrava. Vykonává působnost valné hromady, rozhoduje samostatně o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo zakladatelská listina. Statutárním a výkonným orgánem je tříčlenné představenstvo volené dozorčí radou na čtyřleté funkční období ve složení předseda, místopředseda, člen.

Dozorčí rada

Mgr. Marcela Mrózková Heříková, předseda
Ing. Lumír Palyza
Mgr. Ilja Racek, Ph.D., místopředseda
Mgr. Hana Strádalová

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

Představenstvo a výkonné vedení akciové společnosti
Ing. Roman Grzegorz, místopředseda představenstva
Ing. Radmila Plačková, vedoucí ekonomického úseku
Ing. Taťána Strakošová, vedoucí programového úseku
Bc. Ivana Kavalová, vedoucí obchodního úseku
Miloslav Rásocha, vedoucí správy budov

O SPOLEČNOSTI


Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
709 24 Ostrava

Spojovatelka: 597 489 111; 597 489 399

————————————————————
Ing. Roman Grzegorz – místopředseda představenstva
tel.: 597 489 20;0 grzegorz@dkv.cz

Sekretariát ředitele
tel.: 597 489 201; info@dkv.cz

Ing. Radmila Plačková – ekonomický úsek
tel.: 597 489 237; plackova@dkv.cz

Bc. Ivana Kavalová – obchodní úsek, pronájmy
tel.: 597 489 256 nebo 257; 258;  kavalova@dkv.cz

Ing. Taťána Strakošová
– programový úsek, divadla
tel.:597 489 265; strakosova@dkv.cz 

Bc. Monika Pokorná – hudební a zábavné pořady, kino ART
tel.: 597 489 238; pokorna@dkv.cz

Mgr. Halka Zlattnerová – dětské pořady, výstavy (zlattnerova@dkv.cz
tel.: 597 489 225; zlattnerova@dkv.cz 

Silvie Volná – vzdělávání, kurzy
tel.: 597 489 257; volna@dkv.cz

Miloslav Rásocha
– správa budov
tel.: 597 489 315; rasocha@dkv.cz

Hana Vrublová –
pokladny, předprodej, informace
tel.: 597 489 259; 111;  pokladny@dkv.cz