Hlavní stránka

Nabídka filmů pro MŠ, ZŠ a SŠ v kině ART
Vážení pedagogové, nabízíme vám možnost vybrat si film podle vlastního uvážení k doplnění učebních osnov nebo jako kulturní akci pro žáky. Film, který není uveden v nabídce, pro vás zajistit nebo nabídneme adekvátní náhradu. Termín promítání si můžete zvolit sami! Dále vám nabízíme audiovizuální přednášky a besedy s filmovým teoretikem, kritikem a publicistou Mgr. Martinem Jirouškem: Témata vhodná k učivu: jazyk český a literatura, úvod do filmové teorie a tvorby, dějepis, občanská vých. Minimální počet diváků je 50.
Elektronické objednávky: zlattnerova@dkv.cz
Poštou: Dům kultury města Ostravy, a.s.; ul. 28. října 124/2556; 709 24 Ostrava
Telefonicky
: 597 489 225 Mgr. Halka Zlattnerová; alespoň 3 týdny předem.