Vzpomínky
manželů
Palkovských

Taneční mistři Lumír a Ilona Palkovští vedli v domě kultury v 60.- 80. letech taneční kurzy. Z pohybově nadaných kurzistů si pak paní Calábková vybírala adepty do svého tanečního klubu. K tanci vždy hrála živá hudba, kterou obstarávala kapela „Studio 6“. Taneční pak převzala paní Budíková, které tanec zcela učaroval.