Zpět

Jaroslav Koléšek, Sabina Knetlová, Martin Mydlarčík, Šimon Szabo, Jan Špaček, Alena Menšíková, Barbora Procházková, Marek Grygarčík Fáze abraze

  • Září - Listopad 2020

Fáze abraze

Výstava autorů patřící k okruhu Ateliéru schařství Fakulty umění Ostravské univerzity

Zastoupeni jsou pedagogové (Jaroslav Koléšek, Martin Mydlarčík), tak absolventi (Šimon Szabo, Jan Špaček, Alena Menšíková) a současní studenti (Sabina Knetlová, Marek Grygarčík, Barbora Procházková).

Představené práce jsou ukázkou svobodných cest jednotlivých autorů, které se protínají v bodě důvěry v sochařství a v jeho obsahové kapacity. Pomyslné abrazivum výstavy je přítomno v rozmanitosti zpracování osobních příběhů, témat a přináší potřebné zabrušování dotykových ploch a zostřování hran ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivými díly i v rámci celé instalace. To vše je podpořeno bytostným zájmem o tvar jakožto podstatu sochařského jazyka a přirozené využívání jeho výrazových a významových prostředků.

Kurátoři: Jaroslav Koléšek, Sabina Knetlová

Jarloslav Koléšek: Velký misionář

Sabina Knetlová: Funkční spojení

Sabina Knetlová: Bez názvu (zahradníkova noha)

Martin Mydlarčík: Těleso dopadající na vodní hladinu

Martin Mydlarčík: Růst

Šimon Szabo: Posledný súd

Šimon Szabo: Dopad

Jan Špaček: Velká medvědice a malý medvěd

Alena Menšíková: Síla

Barbora Procházková: Mon

Marek Grygarčík: La Nature Morte