Zpět

GENERACE X

  • Sobota 12. červen 2021 | 20:00
  • Amfiteátr za DKMO / přeloženo do Divadelního sálu
  • 50 minut (indoor)
  • 250 Kč, student 190 Kč

GENERACE X

Představení probíhá ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA 2021.

40 let od narození, 30 let od převratu. Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny.

Taneční sólo vyjadřuje pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. Dětství poznamenané restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvolněním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co chce, a ví, co nechce. Studená válka ale ještě neskončila. Stále žijeme v jejím stínu. Vyhrává aktivní a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním.

Generace X vychází ze životní zkušenosti 21 významných českých osobností narozených v letech 1979-1980.

​Ocenění:

Nominace Ceny Thálie 2020 za taneční výkon.