Zpět

Alois Mrštík, Vilém Mrštík Maryša

Divadlo Petra Bezruče, Ostrava

  • Čtvrtek 18. červen 2020 | 18:30
  • Divadelní sál DKMO
  • 140 minut vč. přestávky

Maryša

Předprodej zajišťuje Divadlo Petra Bezruče.

klasika z nejklasičtějších u bezručů / my víme, co je pro tebe dobré, dcero naše / cesta z nesvobody? / uvařit kávu / hodně hořkou / děvčico nešťastná, tys ho otrávila?

Bezruči pod režijním vedením Janky Ryšánek Schmiedtové chopili nejklasičtějšího díla českého dramatu – Maryši Aloise a Viléma Mrštíkových. Tragický příběh nešťastné dívky donucené podlehnout společenskému a rodinnému nátlaku zná asi každý. Co je ale na tomto příběhu současného? Jakým očekáváním, požadavkům a „dobrým radám“ jsme vystaveni my? My víme, co je pro tebe dobré, dcero naše.