Zpět

Výstava – Polské dny

  • 19. 10. - 14. 11. 2021

Výstava – Polské dny

Polské muraly Dům kultury města Ostravy
Galerie v domě kultury

Výstava se snaží zachytit hranici mezi uměním a vandalismem v ulicích polských měst, zkoumá a dokumentuje jak nelegální, tak oficiální muraly vzniklé ve spolupráci umělců s místními samosprávami nebo jinými kulturními institucemi. Návštěvníky výstavy tak čeká nevšední putování do Wrocławi, Poznaně, Lodže, Varšavy a Krakova.

Vstupné zdarma

Tuto výstavu v galerii je možné navštívit v časovém rozmezí: 
Pondělí až pátek v čase 8:00 – 20:00
Víkendy a státní svátky v čase 16:00 – 20:00

 

Polsko: architektura & kultura Dům kultury města Ostravy
Prostor před domem kultury

Výstava prezentuje nové veřejné stavby pro kulturní účely – muzea, kulturní centra či koncertní sály se špičkovou akustikou, které vyrostly v Polsku v posledních letech. Jsou to budovy, které spojuje nejen kulturní účel, ale jsou také výrazem mimořádné proměny polských měst. Jejich vznik nastolil otázku, jak co nejpřirozeněji začleňovat do městského prostoru moderní architekturu, aniž by narušovala stávající charakter města. Podobnou otázku si kladou i architekti mnoha dalších evropských měst, včetně těch českých.

Vstupné zdarma

Pořadatel: Polský institut v Praze

Partner: DEPO 2015 Plzeň