Zpět

Anna Polívková Proslov

Divadlo Bolka Polívky, La Fabrika

  • Pondělí 28. březen 2022 | 19:00
  • Divadelní sál
  • 60 minut bez přestávky
  • 170 - 450 Kč

Proslov

Pohy­bo­vý one woman stand-up Anny Polívkové.

Je mož­né najít slo­va odha­lu­jí­cí tajem­ství vesmí­ru, zázrak stvo­ře­ní, smy­sl života?
Poku­si­la se o to…
Chtě­la by říct všech­no… Změ­nit svět… Zachrá­nit lid­stvo… Poda­ří se jí to?

Insce­na­ce vznik­la v kopro­duk­ci s diva­dlem La Fabrika.

Kostýmy: Marek Cpin
Hudba: Jiří Kon­va­lin­ka
Choreografie: Jana Bur­kiewic­zo­vá
Foto: Salim Issa
Premiéra: 12. 01. 2022