Zpět

Psychopat je také člověk

  • Sobota 21. listopad 2020 | 19:00
  • Divadelní sál DKMO
  • 300 Kč, předprodej pouze přes SmsTicket

Psychopat je také člověk

Vážení diváci,

v návaznosti na vládní protikoronavirová opatření se tato akce neuskuteční. Hledáme náhradní termín, vstupenky zůstávají v platnosti.

Děkujeme za pochopení.

Jsou bezcitní, sebestřední, manipulativní. Psychopati žijí mezi námi a často o tom ani
nevíme. Jak se dá takový psychopat poznat? A co vlastně tento pojem znamená? Jak tito
lidé ovlivňují naše životy a dá se s nimi spolužít či pracovat? Umí současná medicína léčit
psychopaty a jací jsou ti, jenž diagnóza přivedla k porušení zákona? Získejte systematický
přehled problematiky psychopatie v korporátní oblasti i v oblasti osobních vztahů v
přednášce psychologa Radka Pěkného. Hovořit bude také o manipulativní formě
komunikace, ale povíme si i cenné příklady z praxe.

Radek Pěkný bude vyprávět o:

– ujasnění používané terminologie
– podstatě psychopatie (absence strachu) a jejím vzniku
– o tom, či se psychopatem člověk rodí nebo stává
– charakteristikách psychopatické osobnosti (disociální porucha osobnosti) – tom, jak
komunikovat s psychopatem a jak se bránit
Po přednášce je připravená diskuse.

PhDr. Radek Pěkný

je klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a
individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních,
úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je
absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v
psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu (používání poznatků z
různých psychoterapeutických směrů). Vystudoval psychologii na FF UK a absolvoval vícero
odborných kurzů.