Zpět

Jayro Bustamente Chvění

Vyberte projekci:

Chvění

V rodině milovaného bratra, syna a manžela Pabla zavládne zděšení. Pablo se zamiloval do jiného muže jménem Francisco, který zpochybňuje všechny hodnoty, jež tato hluboce věřící rodina vyznává. Navzdory nesouhlasu příbuzných se Pablo nastěhuje ke svému milenci, který je úzce spjat s městskou subkulturou a vede zcela odlišnou, osvobozenou existenci. Pablo ztratí svůj starý domov, ale v novém se nikdy zcela neusadí – jeho přání sjednotit dva rozdílné světy vede do slepé uličky. Příbuzní jsou navíc přesvědčeni, že Pablo může být „uzdraven“ a s pomocí rigidní komunity dělají vše, aby se marnotratný syn napravil, a to za jakoukoli cenu.