Zpět

Petr Šprincl TRILOGIE: Morava, krásná zem

Vyberte projekci:

TRILOGIE: Morava, krásná zem

Kompletní trilogie slovácké filmové epopeje Petra Šprincla o moravském nacionalismu a satanismu.

Morava, krásná zem I: Co člověka potěší víc, než hezká písnička od srdce?

Film opojný jako cílené setkání kovboje, zombie, krojovaných, dechovky a sudiček na moravských hodech. Film, v němž Karel Hynek Mácha zakopne o Mirceu Eliadeho, nacionalismus se otře o lidskou touhu a během hodů je čas stále cyklický. Rituály si vzít nedáme! A leckdy na ně lépe nahlédneme jen přes hypnotickou dechovkovou clonu. Jižní Morava, náš evropský Texas, kde prýští černé zlato, pálí se slivovice, zrají hrozny a promenádují se v něm krojovaní coby příslušníci původních kmenů, je zaslíbená země. V malované krajině s krojovanými žijícími v domcích s květovanými vzory a srdéčky, v nichž voní koláčky a pije se víno a všude zní pěkné písničky přímo od srdce, je však pravá nátura lidu zarputilá a nepřející. Veselé výskání a bodré tváře jsou zde jediné možné mimikry našich indiánů.

Morava, krásná zem II: Zrození fašismu z ducha fašaňku

Co dělat, když je Ďábel poražen moravským katolíkem? Jak zpívat, když se duch fašismu rodí z fašanku? Kam jít, když kolem ve špalíru kráčí krojovaní s napíchnutým uzeným na tyči? Druhý díl nabízí ještě temnější sestup do duše Moravy, který je ale opojný jako mírně delirický stav po loku vína a rozžvýkání hroudy matky země. Vizuálně roztěkaná pouť zaměřená na spodní proudy moravské totožnosti, jejíž ozvěny by nechtěl slyšet ani Friedrich Nietzsche, neboť vínečko a juchání jsou jen skořápkou násilí. Podstata slováctví a pravého slovanství byla sice málem smetena na slovenském zikkuratu, ale chrám moravské kultury a vzdělanosti z produkce AZ kvíz vše zachrání. Snad navěky.

Morava, krásná zem III: Genesis

Co mají společného folklór, blackmetal a zombies? Ivana Slabáková, guru moravské dechovky, ohlašuje historickou událost – nález Rukopisu Mikulčického, jenž odhaluje historický význam Velkomoravské říše. Slabáková dá dohromady moravské patrioty, dechovku, klerofašistu, brněnského satanistu a spolek penzionovaných ochotníků, aby tuto senzaci oslavili velkolepým moravským muzikálem. V Rohatci, srdci moravského Slovácka, se pilně zkouší velkomoravské drama, které však k životu probere mrtvé ze staroslovanských pohřebišť. I při epickém střetu kultur však na Moravě dechovka hraje dál, zombies zastřihují vinohrad a doufají v lepší úrodu příští rok.