Zpět

Adéla Komrzý Viva video, video viva

Vyberte projekci:

STŘEDA 26. 2. 2020 16:30 Kino Art 100 Kč Koupit vstupenku

Viva video, video viva

Český videoart 80. let jako tehdejší cesta ke svobodě. Působivost analogového videa dnes spočívá především ve svérázné estetice rozpixelovaného obrazu s rastrovými chybami. Pro české výtvarníky, kteří koncem 80. let začali prozkoumávat možnosti videoartu, však toto médium představovalo únik od šedi upadající totality.