Doku středa

Pravidelná dávka dokumentárního filmu za zvýhodněnou cenu. Vždy ve středu v 16:30.

11/2021 VELIKÁNI

Čtyři nepřehlédnutelné osobnosti české kulturní scény 20. století, jejichž význam, tvorba a někdy i oni sami dalece překračovali pevně vytyčené hranice tehdejší ČSSR.

3.11. / Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti
10.11. / Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
17.11. / Jan Werich: Když člověk jednou je
24.11. / Sny o toulavých kočkách