Pronájem prostor

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor sloužících podnikání

Restaurace, terasa a provozní prostory v objektu Domu kultury města Ostravy, a.s.

 

Identifikační údaje společnosti:

Dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Doručovací číslo: 70924
Kontaktní osoba: Ing. Petr Komenda, tel.: 602 556 633, e-mail: komenda@dkv.cz

Datová schránka jg8t4zb
IČ: 47151595, DIČ: CZ47151595

Předmět výběrového řízení:

Umístění prostor sloužících podnikání: 1. NP, 2. NP, 3. NP, suterén
Doba nájmu: doba neurčitá
Přístup: vchod z vestibulu domu kultury, samostatných vchod z terasy, samostatný služební vchod

Jedná se o prostory sloužící podnikání v objektu Domu kultury města Ostravy na ul. 28. října 2556/124, který je součástí pozemku parcelní číslo 2614 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Pozemek s objektem je ve vlastnictví Domu kultury města Ostravy, a.s. Objekt je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
S nájemcem lze dohodnout poskytování pravidelného gastro servisu pro akce organizované Domem kultury města Ostravy. Roční návštěvnost budovy DKMO činí 300 000 návštěvníků.

Pro veřejnost jsou prostory přístupné hlavním vchodem z ulice 28. října a ul. Bozděchova.

Prostory lze pronajmout samostatně.

Výměra:  312,48 m² – restaurace, salonky
52,94 m² – kanceláře
516,98 m² – přípravny, sklady, komory, chladírna, šatny, koupelny, WC
181,00 m² – venkovní terasa

Prohlídka prostor je možná po telefonické dohodě.

V nabídce je nutno uvést:

  • úplná identifikace uchazeče (jméno, příjmení, IČ je -li přiděleno, místo, nebo sídlo podnikání), aktuální kontaktní údaje,
  • kvalifikační předpoklady v souvislosti s realizací podnikatelského záměru,
  • konkrétní podnikatelský záměr na pronájem prostor a potřebné náklady na uvedení předmětných prostor do provozu v přímé souvislosti s realizací podnikatelského záměru,
  • plánovaná doba uvedení předmětných prostor do provozu,
  • nabídku ročního nájemného v Kč, kterou se zájemce za pronájem prostor sloužících podnikání zavazuje hradit.

Místo a doba pro podání nabídky:

  • Poštou – nabídka se podává na adresu: Dům kultury města Ostravy, a.s., 28. října 2556/124, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00.
  • Datovou schránkou (ID: jg8t4zb)
  • Osobně se nabídka podává na sekretariát Domu kultury města Ostravy, a.s., 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, 2. poschodí, zvonek na sekretariát a to po předchozí domluvě s pracovníci sekretariátu p. Dřizgovou, tel. 597 489 201 nebo 734 439 948, e-mail: info@dkv.cz

Nabídka bude podána v uzavřené obálce, bude na ni uvedeno: Pronájem restaurace v Domě kultury města Ostravy a na obalu bude uveden kontaktní údaj na zájemce (jméno, příjmení, či název společnosti, adresa a tel. kontakt).

Lhůta podání nabídky: nabídky doručte do 15. 7. 2020 do 15,00 hod.
Aktualizace k 14. 7. 2020: Termín podání nabídek prodlužujeme do 31.7. do 15,00 hod.

Další informace:
Informace o nabízených prostorách současně poskytne a prohlídku zprostředkuje Ing. Petr Komenda, tel.: 602 556 633, e-mail: komenda@dkv.cz

Dále bude pronajímatel požadovat mj. složení jistoty (kauce) na nájemné a na služby s nájmem spojené a dále je oprávněn požadovat kauci v přímé souvislosti s úpravou prostor dle záměru uchazeče.

Nabídky budou hodnoceny dle podmínek nabídkového řízení a s vítězným uchazečem se předpokládá uzavřít nájemní smlouvu v souladu s podmínkami nabídkového řízení. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, příp. nabídkové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.

Zveřejněno na https://www.dkmoas.cz od 1. 6. 2020.