Pro školy

V souladu s mimořádnými protikoronavirovými opatřeními platnými k dnešnímu dni Vás chceme informovat o opatřeních v DKMO.

Před i po každé akci provádíme důkladný úklid dezinfekčními prostředky v prostorách pro diváky, od vstupu do DKMO až po sedadla v sálech. Po každé akci jsou navíc všechny prostory (vč. WC) dezinfikovány ozónem! Ve vestibulu DKMO, na chodbách i v předsálí jsou rozmístěny dávkovače na dezinfekci rukou, na toaletách dezinfekční mýdla. V pokladně je možné zakoupit si za 20 Kč jednorázovou roušku.

Divadelní sál má kapacitu 580 míst, ale je rozdělen na dva sektory: přízemí s 316 místy (1. sektor) a 1. patro, kde je balkon se 168 místy + dvě oddělené galerie po 48 místech, celkem 264 míst (2. sektor).

500 a více diváků: diváci z jednotlivých sektorů se nesetkají, protože do každého sektoru vedou zvlášť koridory již od vstupních dveří do DKMO. Sektory mají i oddělené šatny a toalety.

Méně než 500 diváků: diváci procházejí ve vestibulu jedním koridorem, ale již ve foye divadla se rozdělí do dvou sektorů (přízemí a 1. patro divadelního sálu).

Při vstupu do budovy je momentálně nutné mít roušku (zakrytý nos a ústa) a nesundávat ji po dobu celého pobytu (výjimky – viz vládní nařízení).

Organizační pokyny pro školy:

Při příchodu k DKMO počkají žáci a studenti venku před budovou a učitelé půjdou k pokladně koupit vstupenky. Pokladny jsou hned za vstupními dveřmi vlevo. Do budovy pak vstupujte s celou třídou koridorem, který je pro vás určen (podle toho, kde budete v sále sedět = napsáno na vstupence). Při počtu 500 a více diváků: levá strana (koridor) = diváci sedící v přízemí, pravá strana (koridor) = diváci sedící na balkoně a galeriích. Průchody vedou kolem šatny, kde si můžete zdarma odložit kabáty a bundy. Prosíme, abyste se příliš dlouho u šaten nezdržovali a umožnili tak rychlejší průchod další třídě. Od šatny pak budete postupovat dále svým koridorem (do přízemí rovně k divadelnímu sálu, na balkon a galerie po schodišti do 1. patra). U všech vstupů do sálu budou stát pořadatelky a pomohou vám, pokud byste potřebovali. Toalety pro diváky v přízemí jsou ve foye divadelního sálu (příp. můžete využít i toalety u kina – na konci vestibulu chodbou doleva). Toalety pro diváky na balkoně a galeriích jsou v prvním patře u schodišť – opět vám řeknou pořadatelky (platí při počtu diváků 500 a více).

Po skončení představení se snažte odcházet ze sálu opět po třídách a dodržovat alespoň minimální odstup od ostatních škol. Z přízemí budou odcházet jako první přední řady. Z 1. patra budou odcházet nejdříve diváci z galerií, pak teprve z balkonu.

Všude budou naváděcí tabulky a naši pořadatelé Vám samozřejmě rádi pomohou. Prosíme Vás jen, abyste si pečlivě zorganizovali Vaši třídu; pomůžete tím všem ostatním. Za dodržování povinnosti mít v budově na obličeji roušku zodpovídá pedagogický dozor.

Pokud máte ve třídě děti, které jsou imobilní nebo na vozíčku, nahlaste počet (vč. asistenta) předem. Budou mít zajištěna místa v přízemí, krajní sedadla.

Budeme se na vás těšit!

Kontakty pro zasílání objednávek: Mgr.  Halka Zlattnerová, zlattnerova@dkv.cz, tel: 597 489 225, 737 220 075.

Vstupné je uvedeno u každého představení (pedagogický doprovod zdarma).

Po dohodě je možné uspořádat také individuální představení nebo filmovou projekci jen pro Vaši školu.