Zpět

Pierre Pal­ma­de, Chris­to­phe Duthuron Rebelky

Divadlo Bolka Polívky, Brno

  • Pondělí 28. únor 2022 | 19:00
  • Divadelní sál
  • 120 minut včetně přestávky
  • 170 - 450 Kč

Rebelky

Nikdy není poz­dě říct „nasrat“ a vrh­nout se do víru života.

Když pře­te­če pohár trpě­li­vos­ti, dochá­zí čas­to na radi­kál­ní řeše­ní. V bri­lant­ní fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly, kaž­dá z jiné­ho důvo­du, vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nás pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.

Scénografie: Petr Hlou­šek
Kostýmy: Len­ka Polášková
Světla: Michal Frid­rich
Produkce: Mária Brin­d­zá­ko­vá
Překlad: Alexander Jerie
Foto: Monika Chupeková
Premiéra: 15. 11. 2019

Mohlo by se líbit